Copyright ©Yang Jin Pipa 2020.  Email: yangjin824@gmail.com  Pittsburgh 

琵琶漫行

琵琶的情韵
我用十指赞美
信手、续弹,你与我同在
每一个音符,请细细品味

音乐的高妙
我用生命体会
沉吟、放拨,你与我同在
每一首乐曲,均传达美意......

 Yangjin   Pipa

UPCOMING CONCERTS

Four Oceans World Music Ensemble

                   

                  (postponed)

3/18/2019, 7:00 pm

The Mattress Factory

Group.jpg